วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เรื่องการสอบบัญชีในยุคดิจิทัล โดยแผนกวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต