วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 แผนกวิชาการบัญชี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสอบบัญชียุคดิจิทัล Auditing in the digital ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต