วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต