วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 งานสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากเทศบาลนครภูเก็ต ตรวจสุขลักษณะโรงอาหาร และสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของสุขอนามัยที่ดี