วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ลูกเสือเหล่าสมุทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในพื้นทางทะเลฝั่งอันดามัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่อันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต