วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต