วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ครูแผนกวิชาการโรงแรม และตัวแทนผู้ประสานงานโครงการ ASEAN-ROK TVET Mobility Programme จาก KCCI (Ms. Jiye Hyun และ Mr.Hyoje Jang) ร่วมการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานบาร์ ณ ห้องประชุม WeGarden โรงแรม Wekata Luxury