วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวะศึกษาคุณภาพสูงข้อตกลงการพัฒนางาน PA ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต