วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 12-13 มกราคม 2567 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2567 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต