วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ร่วมแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์กีฬาอาชีวศึกษา ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต