วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต