วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 24 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 ชายฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 นาย ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี