วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 24 มีนาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปริญญาตรี ทล.บ.การโรงแรม ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 กิจกรรม Bye Nior 2024 ณ โรงแรม A2 Pool Resort Phuket