วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา​ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ (กยศ.) กลุ่มสถานศึกษา​ระดับอาชีวศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ