วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 งานแนะแนว และจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร