วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 29-31 มีนาคม 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูวัลลิภา เทียงผง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบทวิภาคี ประจำปี 2567 ระหว่าง บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี