วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาโครงการ ASEAN ROK V2. พบปะและแนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต