วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยเคารพกฎ เนื่องในวันปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต