วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา คนดี คนเก่ง และความถนัดด้านอาชีวศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต