วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม โครงการส่งเสริมการจัดห้องเรียนความร่วมมือทวิภาคีสมรรถนะสูง ณ ห้องประชุมไตรตรังวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต