วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพบัญชี “เทคนิคการตรวจสอบภายในของนักบัญชียุคดิจิทัล” ณ ห้องพรหมเทพชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต