วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กรณีที่บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีความประสงค์รับนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ณ ห้องนิด้า อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต