วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอถลางคัพ” ประจำปี 2567 สร้างเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม จังหวัดภูเก็ต โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 4 ทีม

  1. ทีมสังกัดมหาดไทย
  2. ทีมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  3. ทีมสังกัดกรมตำรวจ
  4. ทีมกระทรวงศึกษาธิการ
    ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    โดยแข่งขันระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ณ สนามธัญญะปุระภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต