วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT COUTH รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ที่ตอบสนองต่อบริบทของจังหวัดภูเก็ต และตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมเปิดสาขาใหม่ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ในปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา และประชาสัมพันธ์แคมเปญ 11. 11 โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2 แผนกวิชาการโรงแรม ร่วมสังเกตการณ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภูเก็ต