วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต