วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการแข่งขัน การประกวดทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภททีม และทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภททีม ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต