วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการจัดการประกวดมารยาทไทย ในการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโดยหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ และได้รับเกียรติจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ก่อนการประกวด และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมไตรตรังวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต