วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต