วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวกุลริสา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3 ภาคใต้ ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิกาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี