วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามศักยภาพผู้เรียนเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรทวิภาคีนานาชาติ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต