วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวิถีไทย วิถีพุทธ ศุภมงคลสมัย ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหารบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตทุกคน