วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รางวัล ชมเชย มาตรฐานระดับ เหรียญทอง