วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสุดยอดมัคคุเทศก์ ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวส. Tour Guiding Skill Contest นางสาวจอร์จีน่า ฟัน เนส แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อมและคุมทีม : ครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์, ครูเกศสุณีย์ สุขพลอย และทีมแผนกวิชาฯ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี