วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก