วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญ วิถีไทย วิถีพุทธ สืบสานมรดกโลก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น ณ ลามอาชีวะสัมพันธ์