วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานเลี้ยงส่ง ครู เจียมรัตน์ บัณรส เนื่องด้วยลาออกจากราชการ ณ ห้องสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต