วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบันทึกภาพ ในกิจกรรม “รางวัลแห่งความสำเร็จ วันอาชีวะภูเก็ต เป็น 1” เพื่อแสดงความยินดีกับ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษาพื้นฐาน การแข่งขันกีฬา ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ รางวัลมาตรฐานนานาชาติ และการแข่งขันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (World Chefs) ประเภทต่างๆ กว่า 27 รายการ รวม 67 รางวัล ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต