วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วยนางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด Concept Paper สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยมี นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม