วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องสะพานหิน อาคาร R Phuket Hotel