วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมแสดงความรัก และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต