วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมี ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการจัดการประชุม และมอบนโยบายบเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับภาคใต้