วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ฝ่ายต้อนรับลงทะเบียนและบริการ กิจกรรม 84 ปี pkvc รวมพลคนอาชีวะภูเก็ต ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต