วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมศึกษาดูงาน “มวยไทย” ตามนโยบายส่งเสริม Soft Power (5F) สาขากีฬาตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัดภูเก็ต ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ฝั่งนานาชาติ จ.ภูเก็ต