วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เปรมิกา ถึงสุข ปวช.2/1 กบ น.ส.พรสวรรค์ บุญประภาศรี ปวช.2/1 กบ. ครูผู้ควบคุมนายธนินท์รัฐ เจริญธีรพงษ์ได้รับรางวัล “ชมเชย” ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี