วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจการเขียนแผนฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก ครูเมธาวี วงศ์ไวโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมสร้างความเข้าใจการเขียนแผนฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ครูวิชาการแผนกวิชา และครูทวิภาคีแผนกวิชา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต