วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี