วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ในงานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต) โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต