วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีร่วมฟัง ณ โรงแรมดีวานา พลาซ่า จ.กระบี่