วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมทั้งนางเจียมรัตน์ บัณรส นางสาวณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ และนายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ นำนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก “สุดยอดเยาวชนคนต่งห่อ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เข้ารับรางวัล ดังนี้ระดับ ปวช.1 นายอรรถพล บำรุงผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับโล่รางวัลระดับ ปวส.1 นายดนุนัย มะลิแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับโล่รางวัลโดยได้รับเกียรติ จากนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานการประชุมกรมการจังหวัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต