วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานมหกรรมสร้างสรรค์คนอาชีวะอาสาและภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงโซนอันดามัน ณ โรงแรมพาโก้